опече (гл.) - лош (прид.)

Во еден момент го опече лоша мисла, помислата дека таа само го користи.
„Продавница за љубопитните“ од Мето Јовановски (2003)