остави (гл.) - лош (прид.)

Марија многу се плашеше да не остави лош впечаток кога јадеше. За начинот на кој јадеше.
„Омраза - длабоко“ од Драгица Најческа (1998)