очекува (гл.) - лош (прид.)

Беше видливо вознемирена. Очекуваше лоши вести.
„Тврдина од пепел“ од Луан Старова (2002)