пасе (гл.) - коњ (имн.)

Ги пасат коњите, ги навртуваат покрај патот и ми ја гледаат работата.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
А Јон и Мирче си ги пасат коњите и само ме гледаат. Јас ништо не знам.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Се вратиле во едни ливаѓе да преноќеваат тамо, чунки видоа еден кираџија кај си пасел коњи, за од нешто страшно да не му бидит.
„Македонски народни приказни“ од Иван Котев (2007)