пасе (гл.) - срна (имн.)

Каде пасат срните?
„МАРГИНА бр. 32-33“ (1996)