пише (гл.) - са (прид.)

До чардакот продираа звуците на песната: Друже Тито, ти нам пиши са Кардељом, радиќемо и недељом!
„Балканвавилонци“ од Луан Старова (2014)