погали (гл.) - пиштол (имн.)

Нумо се искашла и со десната рака го погали пиштолот што го грееше во пазувата.
„Постела на чемерните“ од Петре Наковски (1985)