покажува (гл.) - погрешен (прид.)

Но за жал патоказите го покажуваа погрешниот правец.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)