поттикнува (гл.) - погрешен (прид.)

„Сметам дека непотребното усложнување на процедурата само ги поттикнува погрешните постапки“, додаде но сепак тргна низ ходникот.
„Желките од рајската градина“ од Србо Ивановски (2010)