прави (гл.) - лош (прид.)

- „Лошото време го прават лошите луѓе“ , велеше Лазор Ночески „и нема лошо време што е подалеку од луѓето.“
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Или некој ѓавол на кого му досадило да прави лоши дела.
„Жената на белогардеецот“ од Србо Ивановски (2001)
- „Дали добрите луѓе прават лоши животни избори?“ Речиси секогаш!
„Жонглирање со животот во слободен пад“ од Сара Трајковска (2012)
Како што реков, луѓето сами си прават лоша сеидба за потоа да си жнеат од своите гнили плодови.
„Знаеш ли да љубиш“ од Ивана Иванова Канго (2013)