привлече (гл.) - власт (имн.)

176 Сестрата Писи на 1 мај напишала дека сомнителното лице за атентатот на бродот било затворено и тоа, наводно, изјавило дека целта на атентаторите била не само да ја натераат Франција да интервенира пред големите сили и Турција во нивна полза, туку и да ја привлечат власта кон пристаништето со дигање во воздух на бродот и потоа, и непречено и без големи народни жртви, да го извршат преостанатиот план.
„Солунските атентати 1903“ од Крсте Битоски (2003)