привлече (гл.) - глава (имн.)

Зрновски и ја привлече главата и ја бакна помеѓу кадрите на челото.
„Летот на Загорка Пеперутката“ од Србо Ивановски (2005)