привлече (гл.) - група (имн.)

Весел на тоа место го привлече групата граѓани што се беше насобрала под мостот, видно вознемирена.
„МАРГИНА бр. 26-28“ (1996)
Но сега го привлече група пилиштарци, која на дива полјанка кошкаше топка на еден гол.
„Синовски татковци“ од Димитар Солев (2006)