привлече (гл.) - дел (имн.)

За убаво чудо, тие денови, по којзнае кој пат, ги отворив собраните дела на Guillaume Apollinaire, кадешто посебно внимание ми привлекоа деловите од расказот Прашкиот скитник.
„МАРГИНА бр. 15-16“ (1995)