привлече (гл.) - железо (имн.)

Како магнетот што го привлекува железото – рече старецот.
„Мудрецот“ од Радојка Трајанова (2008)