привлече (гл.) - наука (имн.)

Уште ме привлекуваат науки, со кои се занесувам дека ќе го изменат светот, дека ќе го очовечат човекот.
„Синовски татковци“ од Димитар Солев (2006)