привлече (гл.) - око (имн.)

Кловнот трипати удира со дланки да ги привлече очите на гостите потоа вади од под огртачот кукла која ја движи долната вилица и ѝ поставува прашање. - Тони, да се напиеме нешто?
„Кловнови и луѓе“ од Славко Јаневски (1956)
Сликите имаат засенчена текстура и светлосна радиозност што го привлекува окото.
„МАРГИНА бр. 15-16“ (1995)
Засега бункерите никому не пречат, но несакана врз себе го привлекуваат окото на патникот и будат многу прашања.
„На пат со времето“ од Петре Наковски (2010)