привлече (гл.) - патопис (имн.)

Од татковите книги за Калето, Чанга најмногу го привлекоа патописите на Евлија Челебија од периодот на Отоманската империја.
„Времето на козите“ од Луан Старова (1993)