привлече (гл.) - цвеќе (имн.)

Или ја привлекува цвеќето во саксијата на прозорецот?
„Животраг“ од Јован Стрезовски (1995)