привлече (гл.) - читател (имн.)

Целта на оваа вежба е да ја развие техниката која веднаш ќе го привлече читателот кон следниот параграф и ќе предизвика во него желба да тргне понатаму, бидејќи го приврзавме неговото внимание кон овој параграф, токму поради неговата занимливост.
„МАРГИНА бр. 8-9“ (1994)
И старите текстови и современите часописи имаат едно нешто заедничко - за да ги привлечат читателите, тие прво предизвикуваат емоционална реакција.
„МАРГИНА бр. 1“ (1994)