привлече (гл.) - човек (имн.)

Повикот на природата е главна влечна сила што неуморно го привлекува човекот кон единството на природата.
„Мудрецот“ од Радојка Трајанова (2008)