пронајде (гл.) - пиштол (имн.)

- На полицајците не им беше тешко да го пронајдат пиштолот и да се посомневаат во моите документи.
„Синовски татковци“ од Димитар Солев (2006)