сака (гл.) - лош (прид.)

Не сакаат лоша копија на стварноста.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)