сака (гл.) - са (прид.)

„Има некоја сила во него што сака са ја искаже...” велеше дедо му Аврам.
„Животраг“ од Јован Стрезовски (1995)