смали (гл.) - на (предл.)

Вели: „Се сеќаваш, погребната поворка кон гробиштата на Долнец, се смали на еден трактор и на два џипа...“
„Братот“ од Димитар Башевски (2007)