стави (гл.) - пепеларник (имн.)

Потоа стоеше како и самиот да е од јасеново дрво, бел, недовршен.
„Забранета одаја“ од Славко Јаневски (1988)