стане (гл.) - две (бр.)

Јас веќе не бев цел човек, јас станав две половини. Срце и мозок.
„Кловнови и луѓе“ од Славко Јаневски (1956)
Очите му станаа две мали дамки. Низ нив пробија две усвитени игли.
„Месечар“ од Славко Јаневски (1959)
Со кос замав ја завртев секирата околу себе кон нивните утроби да им помогнам од една глутница да станат две, да ги закитам со црвени појаси од кои се параат конци.
„Забранета одаја“ од Славко Јаневски (1988)