стане (гл.) - обајцата (бр.)

Го извади ќесето и му ги фрли трите лири, та станаа обајцата и си дојдоа у Сукалови.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Таа гледај го него, тој неа. дури не станаа обајцата и сами без да знаат зошто.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Станаа обајцата и се упатија кон јагнињата. Ги завратија.
„Прва љубов“ од Јован Стрезовски (1992)
Станаа обајцата. Ги испија чашките пијалак на искап!
„Балканвавилонци“ од Луан Старова (2014)