стане (гл.) - шест (бр.)

Сè така за на крај да станат шест вида јадења со шест типа квалитетни вина.
„Седум години“ од Зорица Ѓеорѓиевска (2012)