стане (гл.) - до (предл.)

ДВЕ многу добри, дури неразделни, пријателки во Франција станале до смрт непријателки само поради смртта на едно куче.
„Патувања“ од Никола Кирков (1982)