станува (гл.) - лош (прид.)

Професорот само станува лош човек, можеби премногу самобендисан и искомплексиран, а можеби едноставно без талент, како што работата обично стои со јаловите епигони и плагијатори.
„МАРГИНА бр. 35“ (1997)