станува (гл.) - неправилен (прид.)

Во уште поекстремни случаи, ритамот на срцето станува неправилен.
„МАРГИНА бр. 26-28“ (1996)