сум (гл.) - ќар (имн.)

Од 10 барем 2 да се закачат на јадецот и пак сум ќар.
„Двоглед“ од Горан Јанкуловски (2011)