чепка (гл.) - пиштол (имн.)

1. НЕ ЧЕПКАЈ ПИШТОЛ, МОЖЕ И ДА ПУКНЕ - па макар и од мака дека куршум нема.
„Куршуми низ времето“ од Љупчо Стојменски (1976)