ве (зам.) - измами (гл.)

„Може само Пецко. Ама козметиката и мода да не ве измамат!“
„Тополите на крајот од дедовата ливада“ од Бистрица Миркуловска (2001)