ве (зам.) - лоцира (гл.)

Дом како Адреса Дом е исто така местото на кое другите можат да ве лоцираат.
„МАРГИНА бр. 29-31“ (1996)