го (зам.) - тропа (гл.)

А многу убаво и го тропаше тој ѓаволски барабан.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)