кој (зам.) - тропа (гл.)

Првин сите се острелушиле, а потоа стрико Никола се доближил до пенџерето и прашал кој тропа.
„Потковица на смртта и надежта“ од Миле Неделкоски (1986)