ми (зам.) - тропа (гл.)

Крвта ми удира на уши, ми тропа. Водоврик ми е направено лицето.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Почна да ми тропа главата.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)