него (зам.) - са (прид.)

Сето тоа пак, беше во функција на задоволување на „нагонот” да ја појми сопствената креа­тивност, т. н. (од него са­ми­от) „un mystere totale”.
„Маргина бр. 21“ (1995)