некој (зам.) - тропа (гл.)

На нејзино викање, почна да се кашла некој и да ја кара кучката која, како верен стражар, навистина осети оти некој тропа и стои на малата врата.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Некој тропа на вратата, некој нивни како и секогаш.
„Кловнови и луѓе“ од Славко Јаневски (1956)
Некој тропа на вратата, некој нивни како и секогаш.
„Забранета одаја“ од Славко Јаневски (1988)
Набргу се открило дека тоа не се случува во мојот сон, туку дека вистински некој тропал на вратата.
„Исчезнување“ од Ташко Георгиевски (1998)