некој (зам.) - плунка (имн.)

Свесни сме за разликата меѓу плунката внатре во нечија уста, и некоја плунка во просторот, пет сантиметри вон устата.
„МАРГИНА 22“ (1995)