нешто (зам.) - тропа (гл.)

Слушам: надвор нешто тропа, бучи, баботи. Излегувам на чардак и што ќе видам!
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Наеднаш осеќам нешто тропа под мене, ко саат, ко ѓупски тапан.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)