ним (зам.) - са (прид.)

А и ниа сме добро, арно, устанаме сау ниа у то подрумот, излезе да ти биде на синот на Борис Биџов, вели мајко Росо ним са саклдисувај, нема да ве терам додека не ви даат стан!
„Црна билка“ од Ташко Георгиевски (2006)