себе (зам.) - привлече (гл.)

Дефиницијата станува необична како што се перспективите на оптичката спирала. TETE, исто така, зад себе привлекува повеќе импликации: 1. доење, цицање, споменување на цицањето во контекст полн со сексуални алузии мора да го подразбира инцестот, што исто така претставува внатрешно спирално движење. (Во врска со овие теми, интересно е да се напомене дека според француското народно предание, децата се раѓаат од CHOU-FLEUR, односно главата на цветот.) 2.
„МАРГИНА бр. 8-9“ (1994)