те (зам.) - измами (гл.)

Твојот очај те измамува и трансформира студ низ твоето тело насекаде.
„Мудрецот“ од Радојка Трајанова (2008)