те (зам.) - привлече (гл.)

Но од мене не можеш да се скриеш, зашто јас имам моќ и да те сонувам, како што тогаш те привлеков а и да ти дојдам во сонот.
„Животраг“ од Јован Стрезовски (1995)
Сакав само да слушнам колку те привлекуваат височините.
„Летот на Загорка Пеперутката“ од Србо Ивановски (2005)
Стравот те привлекува кон себе, тој е слуга за злото.
„Мудрецот“ од Радојка Трајанова (2008)