тоа (зам.) - са (прид.)

Петра не ни сака да знае кој што прави, Геле Колишев или Вангел Русјаков... За то са мже! ѝ поминува.
„Исчезнување“ од Ташко Георгиевски (1998)