јас (зам.) - тропа (гл.)

„Но, јас тропав, господин директоре“, реков. „Но јас не реков да влезеш“, рече.
„Папокот на светот“ од Венко Андоновски (2000)