ја (зам.) - привлече (гл.)

ПОП ЈАНЧЕ: А така. Дека како што е тој онака млад, убав, убаво облечен, ќе може да ја привлече.
„Антица“ од Ристо Крле (1940)
Ја привлекол поблизу торбата и си рекол: Чекај да видам какви се урмите? ... И запалил свеќа.
„Бојана и прстенот“ од Иван Точко (1959)
Не ја сфати и не исфолира за да ја привлече. „Занимливо“, рече.
„Месечар“ од Славко Јаневски (1959)
Од брегот те здогледав... - ја фати за рака и ја привлече кон себе.
„Јанsа“ од Јован Стрезовски (1986)
Ја гледа Богдан и размислува: се плаши ли од него да влезе, или можеби цвеќето ја привлекува само кога не може да дојде до него?
„Животраг“ од Јован Стрезовски (1995)
Тој ја привлече кон себе и откри дека бакнува живо, топло лице.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)
Тој ја привлече поблиску до себе.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)
Токму тука во нејзиниот кошмар двете рачиња од Пела стигнаа до нејзиниот врат, се свија околу него и како да ја привлекоа во малечката прегратка.
„Црна билка“ од Ташко Георгиевски (2006)